Daglicht natuurfotoframes

Daglicht speelt een essentiële rol in het welbevinden van mensen. Daglicht heeft positieve effecten op stresshormonen in het bloed, depressiviteit en tevredenheid. Specifiek bij mensen met dementie zien we gunstige effecten op achteruitgang van geheugen, oriëntatie vermogen en zelfstandigheid. Ook hebben we bij voldoende daglicht een beter dag-nachtritme. Door gebruik te maken van natuurafbeeldingen is het effect nog groter.

Wetenschappelijk onderzoek en onze eigen praktijkervaring leert dat door kijken naar natuur angst en onrust vermindert. Natuurbeelden brengen rust en hebben een positieve invloed op de innerlijke beleving. Betere beheersing van impulsen met als gevolg verminderde boosheid en agressie, is daarvan een belangrijk effect. Kijken naar natuur geeft ons een gevoel van vrijheid. Mensen voelen zich prettiger, ervaren meer positieve gevoelens en energie. In combinatie met daglicht zijn er nog grotere effecten.

Toont alle 74 resultaten