Medische fotografie was eigenlijk de kern van ons werk tot we ergens in 2010 de vraag kregen of we ook de wachtkamers in het Medisch Spectrum Twente konden uitrusten met foto’s ter afleiding. Ja natuurlijk; een enorme uitdaging, want het is natuurlijk ook een volstrekt andere invalshoek. Er werd enerzijds een beroep gedaan op onze creativiteit en anderzijds op onze technische expertise en ervaringen in het ziekenhuis met patiënten. De ene brainstormsessie na de andere, totdat we eigenlijk ontdekten dat we veel te ver van huis zochten. Een gewone natuurlijke omgeving, zoals we die zelf ook steeds ervaren als mountainbiker en hardloper. Elke maandag weer vertelden we elkaar hoe we ontstressten bij het sporten in de natuur. Gewone dicht-bij-huis natuur ging het worden. Vanzelfsprekend, dat we meer wilden weten of zulke afbeeldingen ook daadwerkelijk hun uitwerking zouden hebben. Nog geen minuut later zaten we allebei achter een stapel publicaties over ‘healing environment’. Wat een eye-opener! Hier moesten we mee verder. Deze benadering bevatte alles wat we wilden en konden. Dat je mensen kon helpen beter te worden door beeld. Logisch dat maar een stap kon volgen; de geboorte van Beter door Beeld. Van 2011 tot 2021 heb ik samen met Rene van der Meer het bedrijf Beter door Beeld opgebouwd. Per 1 januari 2021 geniet Rene van zijn pensioen en zet ik Beter door Beeld voort samen met medewerkster Ciska. 

Marlies

“Het grootste effect dat we merken bij de behandeling van onze patiënten is dat ze er veel rustiger van worden en goed worden afgeleid.”

Linda Vollenbroeck,
Tandarts

Marlies Lenselink

Marlies Lenselink
Ik ben niet alleen medisch fotograaf en fysiotherapeut, maar ook Mountainbiker. Dus intens fysiek bezig zijn. Zover mogelijk voor je uit kijken. En dan heerlijk uitpuffen; een zijn met de natuurlijke omgeving. Rustgevend en ontstressend. Dat kan vaak niet voor iedereen. Met mijn achtergrond weet ik hoe belangrijk een natuurlijkheid van omgeving is voor mensen met een hulpvraag. Beter door Beeld biedt die mogelijkheid